Rade se u varijantama sa ili bez displeja.

 • LCD displej 50x17mm, 10 digita
 • Opseg merenja u zavisnosti od modela +/-100Pa do +/-10000Pa (za CP111-CP112-CP113 modele)
 • Opseg merenja u zavisnosti od modela +/-500mbar do +/-2000mbar (za CP114-CP115)
 • Konfigurabilni merni opsezi
 • Analogni izlaz 0-10V/4-20mA aktivni ili 4-20mA pasivni u zavisnosti od modela
 • Magnetni ventil za autokalibraciju (važi samo za CP111)
 • Konfigurisanje transmitera preko DIP prekidača ili opcionog LLC-S softvera
 • Namenjeni za upotrebu u sredinama sa neutralnim gasovima
 • “¼ turn” sistem za jednostavnu montažu
 • ABS kućište IP65
 • Dimenzije 90x110x46mm, 150gr.