Izradjuju se sa ili bez LCD displeja. Postoje varijante sa integrisanim PT100 sonzorom ili sa blok konektorima za povezivanje do 2 eksterne PT100 sonde.

 • Opseg merenja temperature za ambijentalne modele od 0 do 50°C
 • Opseg merenja temperature za modele za eksterne PT100 sonde od -100 do +400°C
 • Prikaz MIN/Max vrednosti kao i trend indikator
 • 2 nezavisna analogna izlaza 0/5-10V ili 0/4-20mA
 • 2 Relejna izlaza
 • Izlaz za dijagnostiku ispravnosti senzora
 • Napajanje 24V ac/dc ili 230Vac
 • Kućište ABS IP65
 • Komunikacija sa računarom preko KIMO USB kabla
 • Predviđen za upotrebu u nprostorijama sa neutralnim gasovima
 • Isporučuje se sa izjavom proizvođača o kalibraciji.
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • Opcioni LCC-S softver
 • Jednostavna montaža pomoću “¼ turn” sistema na nosač
 • Dimenzije 125x115x59mm