• Opseg merenja temperature od -40°C do + 80°C
  • Tačnost merenja 0,1°C
  • Rezolucija merenja 0,001°C
  • Merenje temperature zemljišta ili komposta.
  • 1,2 ili tri segmenta sa PT1000 senzorom
  • Pojedinačni segment standardne dužine 1m ili po zahtevu može biti i do 3m.
  • SDI-12 Standard V1.4
  • Napajanje: 6-16V
  • Potrošnja u praznom hodu manja od 80µA
  • Dimenzije: 118x13x13cm
  • Težina: 2,1 kg
TBSST04 MODELI
MODEL: TBSST04_1 TBSST04_2 TBSST04_3
Broj segmenta: 1 2 3
dužina segmenta: 1m 50cm 33cm