• Veliki displej 50x190mm sa naizmeničnim prikazom do 3 veličine
 • Prikaz vrednosti dif. pritiska preko opcionih izmenjivih SPI2 modula u rasponu od +/- 10000Pa
 • Opcija merenja atmosferskog pritiska od 800 do 1100hPa
 • Opcija merenje pritiska u rezoluciji od 0,1Pa
 • Mogučnost kalkulacije brzine i protoka vazduha preko pritiska (SQR/3 opcija)
 • Prikaz i merenje signala 0-(20)24mA, 0-2,5/5/10V preko opcionog MVA modula
 • Podesivi audio i vizuelni alarm za svaku od tri merene veličine
 • 3x Analogna izlaza 0-5/10V ili 0/4-20mA
 • 3x Relejna izlaza 5A/230V
 • Širok izbor izmenjivih sondi za merenje temperature, vlažnosti, brzine vazduha,CO,CO2
 • Izlazna dijagnostika ispravnosti senzora
 • Opciona Ethernet ili MODBUS RS485 komunikacija
 • Napajanje 24Vdc/ac ili 230Vac
 • Opcioni LCC-S softver za konfiguraciju senzora
 • Kućište izradjeno od kvalitetnog ABS-a u IP63 zaštiti
 • Radna temperatura okoline od -10°C do +50°C
 • Dimenzije 240x32mm