• Senzor vlažnosti vazduha, temperature i barometrijskog pritiska
 • Opseg merenja temperature od -40°C do +85°C/0.01°C
 • Tačnost ± 0,1°C
 • Opseg merenja vlažnosti vazduha 0% do 100%/0,01% RH
 • Tačnost merenja tip.±2%RH, max. ±2.5%RH @ 0-90%Rh
 • Opseg merenja barometrijskog pritiska: 300-1100hPa (+9000m…do -500m
 • nadmorske visine)
 • Rezolucija prikaza barometrijskog pritiska: 0,02hPa
 • Tačnost merenja barometrijskog pritiska: ± 1hPa
 • Zamenljivi poklopac PTFE filtera, 10 µm
 • Interfejs SDI-12 Standard V1.3
 • Plug and Play
 • Napajanje : 6 – 17V
 • Dimenzije: 100 mm x 16 mm