Rade se u varijantama sa ili bez displeja, kao i za merenje koncentracije u ambijentima ili u ventilacionim cevima ili kanalima.

  • LCD displej 50x17mm, 10 digita
  • Opseg merenja CO od 0 do 5000ppm-a
  • Analogni izlaz 0-10V ili 4-20mA, aktivni
  • Konfigurisanje transmitera preko DIP prekidača ili opcionog LLC-S softvera
  • ABS kućište IP65 za modele za merenje unutar cevi, IP20 za ambijentalne modele
  • Namenjeni za upotrebu u sredinama sa neutralnim gasovima
  • “¼ turn” sistem za jednostavnu montažu
  • Dimenzije 90x110x41mm, 150gr.