• LCD displej 50x17mm, 10 digita
  • Opseg merenja CO od 0 do 500ppm-a
  • Analogni izlaz 0-10V (aktivni) ili 4-20mA(pasivni) u zavisnosti od modela
  • Životni vek senzora oko 5 godina
  • Konfigurisanje transmitera preko DIP prekidača ili opcionog LLC-S softvera
  • ABS kućište IP65 za modele za merenje unutar cevi, IP20 za ambijentalne modele
  • Namenjeni za upotrebu u sredinama sa neutralnim gasovima
  • “¼ turn” sistem za jednostavnu montažu
  • Dimenzije 90x110x41mm, 150gr.