Rade se u varijantama sa ili bez displeja.

  • LCD displej 50x17mm, 10 digita
  • Meni opseg od 800 do 1100hPa
  • Prikaz pritiska u mbar, mmHg ili u hPa
  • Analogni izlaz 0-10V/4-20mA aktivni ili 4-20mA pasivni u zavisnosti od modela
  • Konfigurisanje transmitera preko DIP prekidača ili opcionog LLC-S softvera
  • Namenjeni za upotrebu u sredinama sa neutralnim gasovima
  • “¼ turn” sistem za jednostavnu montažu
  • ABS kućište IP65
  • Dimenzije 90x110x46mm, 150gr.