• LCD Displej 75x40mm. 2 reda, 19 digita
 • Konfigurabilni opseg merenja od 0 do 500ppm-a (CO) i od 0 do 50°C (temperatura)
 • 2 analogna izlaza 0/5-10V ili 0/4-20mA
 • Izlaz za dijagnostiku ispravnosti senzora pomoću multimetra
 • Napajanje 24V ac/dc ili 230Vac
 • Trend indikator
 • Kućište ABS IP65
 • Komunikacija sa računarom preko KIMO USB kabla
 • Predviđen za upotrebu u nprostorijama sa neutralnim gasovima
 • Isporučuje se sa izjavom proizvođača o kalibraciji.
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • Opcioni LCC-S softver
 • Jednostavna montaža pomoću “¼ turn” sistema na nosač
 • Dimenzije 125x115x59mm