• Izrađeni od ABS-a, IP65.
  • Opseg merenja zavisi od modela:

PST 11 od -100 do+100Pa
PST 12 od -1000 do +1000Pa
PST 13 od -10000 do +10000Pa
PST 14 od -500 do +500mbar
PST 15 od -2000 do +2000mbar

  • LCD displej sa 10cifara dimenzija 50x17mm
  • Relejni programibilni izlaz 3A/230V
  • Vizuelni i zvučni alarm
  • Napajanje senzora 24Vac/dc
  • USB Mini DIN konektor za Kimo kabal za povezivanje sa računarom
  • Mogućnost programiranja putem DIP-prekidača ili putem opcionog LCC-S softvera.
  • Sistem za jednostavnu montažu senzora (“¼ turn” system)