• U zavisnosti od modela mogu biti bez ili sa LCD ekranom
  • Opseg merenja temperature od 0 do 50°C ambijentalni modeli
  • Opseg merenja temperature od -20 do +80°C Remote ili Duct modeli
  • Opseg merenja relativne vlažnosti od 5 do 95%Rh
  • Rezolucija prikaza 0,1%Rh ili 0,1°C
  • Analogni izlaz 4-20mA ili 0-10V u zavisnosti od modela
  • Laka konfiguracija preko DIP prekidača ili preko opcionog LCC-S softvera
  • Aktivno napajanje 24Vac/dc ili pasivno od 16-30Vdc u zavisnosti od modela
  • Dimenzije 90x80x46mm