• LCD displej 10 digita, 50x17mm ili bez displeja
 • Konfigurabilni opseg za brzinu vazduha od 0-30m/s u više mogućih pod-opsega
 • Rezolucija prikaza 0-3m/s-0,01m/s ; 3-30m/s-0.1m/s
 • Konfigurabilni temperaturni merni opseg za temperaturu od -50°C do +50°C/ 0-100°C / od 0-200°C
 • Integrisani merni senzor kod kanalnih modela ili senzor na kablu dužine 2m kod remote modela
 • Dužina sonde 150 ili 300mm.
 • Aktivni Analogni izlaz 0-10V ili 4-20mA /3 ili4 žice *u zavisnosti od modela
 • Programiranje direktno za modele sa displejom ili putem opcionog softvera za modele bez displeja
 • USB Mini DIN konektor za povezivanje sa računarom
 • Napajanje 24Vac/dc
 • Radno okruženje vazduh ili neutralni gasovi
 • ABS kućište u IP 65 zaštiti