• LCD Displej 75x40mm. 2 reda, 19 digita
 • Maksimalni opseg merenja od +/-100Pa do +/-2000mBar-a u zavisnosti od modela
 • Konfigurabilni merni opsezi
 • 2 analogna izlaza 0/5-10V ili 0/4-20mA
 • 2 Relejna izlaza
 • Magnetni ventil za autokalibraciju (samo modeli CP211 CP212)
 • Izlaz za dijagnostiku ispravnosti senzora kao i kalibraciju na licu mesta
 • Opciono merenje brzine i protoka vazduha pomoću opcionih Debimo senzora ili Pitotovih cevi.Opcija SQR/3 ( modeli CP211, CP212, CP213)
 • Napajanje 24V ac/dc ili 230Vac
 • Trend indikator
 • Kućište ABS IP65
 • Komunikacija sa računarom preko KIMO USB kabla
 • Predviđen za upotrebu u nprostorijama sa neutralnim gasovima
 • Isporučuje se sa izjavom proizvođača o kalibraciji.
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • Opcioni LCC-S softver
 • Jednostavna montaža pomoću “¼ turn” sistema na nosač
 • Dimenzije 125x115x59mm