• Diferencijalni ulaz za merenje opterećenja
  • Izlazni 5 V napon za napajanje mernoh senzora
  • PT1000 interfejs za temperaturnu kompenzaciju
  • Exterane SDI-12 komande za skaliranje,linearizaciju i temperaturnu kompenzaciju
  • 24-bitno AD konverzacija
  • Programabilno pojačanje signala preko eksternih SDI-12 komandi
  • Dimenzija PCB-a 40mm x 14mm x5.4mm
  • SDI-12 Standard V1.3
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C