• Konverzija analoghih signala na SDI-12
  • 4 analogna ulaza 4-20mA ili 0-2,5V (drugi naponski rasponi po zahtevu)
  • 1 Ulaz za PT100/PT1000 senzore
  • Rezolucija ulaznog signala 24 bit-a
  • Integrisana pre-naponska zaštita na ulazima
  • Nezavisna konfiguracija svakog kanala
  • Osnovna naponska tačnost ±0,025%, 2ppm/°C
  • SDI – 12 Standard V1.3
  • Napajanje : 6 – 16V
  • Kućište DIN rail
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C