• Konverzija analoghih signala na SDI-12
 • 4 analogna ulaza 4-20mA ili 0-2,5V (drugi naponski rasponi po zahtevu)
 • 1 Ulaz za PT100/PT1000 senzore
 • Rezolucija ulaznog signala 24 bit-a
 • Integrisana pre-naponska zaštita na ulazima
 • Nezavisna konfiguracija svakog kanala
 • Osnovna naponska tačnost ±0,025%, 2ppm/°C
 • SDI – 12 Standard V1.3
 • Napajanje : 6 – 16V
 • Kućište Fibox PC081206 u IP67
 • Dimezije 94 mm x 71 mm x 15mm
 • Radna temperatura: -40°C do +85°C