• Mogućnost povezivanja više SDI-12 senzora u paraleli na ModBus mrežu
  • SDI-12 Standard V1.3
  • Široke mogućnosti podešavanja
  • Prekidački naponski izlaz za napajanje sezora
  • Radni napon 6- 16V
  • Potrošnja od samo 7mA kada je konvertor aktivan
  • DIN Rail kućište
  • Radna temperatura: -40°C do +80°C