SDI-12 razvodna kutija sa 4 porta. Omogućava povezivanje 3 SDI-12 senzora sa SDI-12 data logerom ili RTU jedinicom