• LCD Displej 75x40mm. 2 reda, 20 digita
 • Maks.opseg merenja vlažnosti od 5 do 95%Rh
 • Maks.opseg merenja temperature od -20 do +80°C za sonde izrađene od polikarbonata
 • Maks.opseg merenja temperature od -40 do +180°C za sonde izrađene od čelika
 • Mogućnost konfiguracije mernih opsega
 • 2 nezavisna analogna izlaza 0/5-10V ili 0/4-20mA
 • 2 Relejna izlaza
 • Izlaz za dijagnostiku ispravnosti senzora
 • modeli sa napajanjev 24V ac/dc ili 230Vac
 • Trend indikator
 • Kućište ABS IP65
 • Komunikacija sa računarom preko KIMO USB kabla
 • Predviđen za upotrebu u nprostorijama sa neutralnim gasovima
 • Isporučuje se sa izjavom proizvođača o kalibraciji.
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • Opcioni LCC-S softver
 • Jednostavna montaža pomoću “¼ turn” sistema na nosač
 • Dimenzije 125x115x59mm