• Namenski ulaz za senzor količine padavina sa pulsnim izlazom
 • Namenski ulaz za anemometarski senzor sa pulsnim izlazom
 • Fukcija kalkulacije srednjih vrednosti u zadatom intervalu vremena
 • MIN/MAX prikaz
 • Namenski ulaz za senzor smera vetra sa analognim izlazom
 • 1x Analogni ulaz, 0-1V,12bit
 • 1x Analogni ulaz, 0-2.5V,12bit
 • 1x Analogni ulaz, 0-0.25V/0.5V/5V ,12bit
 • 1x Analogni strujni ulaz 4-20mA, 12bit
 • SDI-12 Podesivi rele sa funkcijom tajmera
 • SDI – 12 Standard V1.3
 • Plug and Play
 • Napajanje :6 – 16V
 • Radna temperatura: -40°C do +85°C