• Plug i play
  • Nisu mu potrebni drajveri
  • Brzina prenosa : 9600,19200, 38400 Baud-a
  • Half ili full duplex
  • Napajanje : 6- 16V
  • Niska potrošnja energije
  • Konekcija preko klemica ili preko buksni
  • Fibox kućište u IP67 zaštiti
  • Radna temperatura: -40°C do +85°