• Struja mirovanja manja od 100µA
  • Potrošnja u aktivnom režimu 7mA
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C
  • SDI-12 master to Modbus slave
  • Mogućnost povezivanja više senzora
  • SDI-12 Standard V1.3
  • Prekidački izlaz za Napajanje senzora
  • Napajanje :6 – 16V
  • DIN-Rail kućište