• SDI-12 Standard V1.3
  • Auto measurement mod rada
  • Brzina prenosa podataka : 19200 Baud-a
  • Jednostavno instaliranje drajvera
  • Napajanje preko USB porta
  • Obezbeđuje 12V,120mA za napajanje senzora
  • Eksterno napajanje u slučaju većih strujnih zahteva
  • Mini-USB-B konektor
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C