• Multifunkcionalni LCD displej
 • Eksterni izmenjivi udarni senzor tipa D
 • Opseg merenja od 170 do 960HL
 • Rezolucija prikaza 1HL
 • Tačnost merenja ±1% na 800HLD
 • Merenje na svim metalnim uzorcima ˃3kg,˃8mm
 • Minimalni radius ispucenog ili udubljenog uzorka 50mm (sa support adapterom 10mm)
 • Prikaz jedinica u Rockwll(B,C), Vickers (HV), Shore (HSD), Leeb (HL), Brinell(HB), sila (MPa)
 • Automatska konverzija izmerenih vrednosti
 • Interna memorija za 9 grupa rezultata sa po 9 merenja
 • Funkcija automaskog prepoznavanja priključenog senzora
 • Statistička funkcija-Prikaz rezultata merenja, srednjih vrednosti, smer udara, datm i vreme
 • Mogućnost merenja po svim osama 360°
 • Opcioni IR printer (AHN-02)
 • Napajanje preko eksternog adaptera 230V, ili opciono preko baterija 3×1,5V AAA
 • Dimenzije 80x30x150mm, 0,200 kg
 • Garantni period 2 godine