• Interni senzor
 • Merni opsezi 100/1250µm
 • Rezolucija prikaza 0,1/1µm
 • Ergonomično kućište za laku upotrebu
 • “Offset-Accur” funkcija za preciznija merenja
 • Tačnost 3% od izmerene vrednosti ili ±2,5µm
 • Tačnost preko “offset-Accur” funkcije 1% od izmerene vrednosti ili ±1µm
 • Minimalna osnovna debljina nanosa 0,3mm
 • Jednostavno rukovanje preko samo jednog dugmeta
 • Merne jedinice u µm, mil
 • Automatsko prepoznavanje magnetnih ili nemagnetnih materijala
 • RS232 interfejs za povezivanje sa računarom
 • Softver i kabal za povezivanje sa računarom (ATC-01) u standardnoj isporuci
 • Kalibracione folije za raspon od 20 do 2000µm/3% tolerancija
 • Model TB-1250-0.1FN-CAR namenjen za upotrenu u auto-industriji
 • Baterijsko napajanje 4×1,5V AAA
 • Dimenzije 65x28x131mm, 0.081kg
 • Garantni period 2 godine
SAUTER TB modeli
Model: TC-1250-0.1F TC-1250-0.1N TC-1250-0.1FN TC-1250-0.1FN-CAR
Materijal: F N F/N F/N
Min.radijus ispupčeno/udubljeno (mm): 1.5/25 1.5/25 3/50 3/50

Agenda
*F-Magnetni materijali
*N-Nemagnetni materijali
*F/N-Kombinovano