• Opsezi merenja:
  HRC 20.3-68
  HRB 41-100
  HRA 61-85.6 ±1,5%
  HV 80-1599 ±3%
  HB 76-618 ±3%
  Zatezna sila 255-2180 N/mm2
 • Prikaz rezultata u HRC,HV,HBS,HBW,HK,HRA,HRD,HR15N,HR30N,HR45N,HS,HRF,HR15T,HR30T,HR45T,HRB
 • Minimalna težina uzorka 300gr kod direktnog merenja ili 100gr sa opcionim adapterom.
 • Minimalna debljina uzorka 1mm
 • Minimalna dimenzija uzorka oko 5x5mm
 • Vreme merenja 2 sekunde
 • Statistička funkcija-Prikaz rezultata merenja, broj merenja, Max/Min/AVG vrednosti, vrednost devijacije
 • Interna memorija za 1000 individualnih grupa sa po 20 merenja u svakoj
 • USB interfejs za povezivanje sa računarom
 • Instrument se može kalibrisati preko standardnih kalibracionih blokova ili individualnih standarda
 • Napajanje preko punjivih baterija sa autnomijom rada od 12h (adapter za 220V uključen u isporuku)
 • Isporučuje se u kompletu sa mernim uredjajem, Ultrazvučnim senzorom, transportnim koferom, Softverom za prenos podataka na računar i priborom.
 • Dimenzije 160x83x28mm, 0,700kg
 • Garantni period 2 godine
[button et_class="" target="_self" style="small" url="https://3me.rs/PDFs/Merila%20karakteristika%20materijala/HO.pdf"