Kompaktni ultrazvučni merač debljine materijala sa eksternim senzorom.

 • Merni opseg od 0.75 do 300mm u zavisnosti od modela
 • Eksterni senzor
 • Brzina prostiranja zvuka 1000-9990m/s
 • Preciznost merenja 0,5% od maksimalne vrednosti±0,04mm
 • Mogućnost izbora mernih jedinica mm ili inch.
 • Dva moda merenja:Pojedinačno merenje ili kontinualno 10merenja/s
 • Interna memorija instrumenta 20 fajlova sa po 100 rezultata merenja
 • Ugradjena pločica za samokalibraciju instrumenta
 • Standardni USB interfejs za modele rezolucije 0,01mm
 • Opcioni softver za prenos i obradu podataka merenja
 • Funkcija automatskog gašenja instrumenta
 • Isporučuje se u tvrdom koferu
 • Baterijako napajanje 2×1,5V AA
 • Širok izbor opcionih senzora
 • Dimenzije 74x32x150mm, 0,245kg
 • Garantni period 2 godine

 

SAUTER TN-US modeli
Model: TN80-0.1US TN230-0.1US TN300-0.1US TN80-0.01US TN230-0.01US TN300-0.01US
Merni opseg (mm): 0.75-80 1.2-230 3-300 0.75-80 1.2-200/230 3-200/300
Rezolucija: 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01/0.1 0.01/0.1
Senzor: 7MHz/F6mm 5MHz/F10mm 2.5MHz/F14 7MHz/F6mm 5MHz/F10mm 2.5MHz/F14
USB port: Ne Ne Ne DA DA DA