Kompaktni ultrazvučni merač debljine materijala sa eksternim senzorom.

 • Merni opseg od 1,2 do 225mm
 • Eksterni senzor 5Mhz, F8mm
 • Brzina prostiranja zvuka 500-9000m/s
 • Preciznost merenja 0,5% od maksimalne vrednosti±0,1mm
 • Mogućnost izbora mernih jedinica mm ili inch.
 • Ugradjena pločica za samokalibraciju instrumenta
 • RS232 interfejs za povezivanje sa računarom
 • Opcioni softver za prenos i obradu podataka merenja
 • Funkcija automatskog gašenja instrumenta
 • Isporučuje se u tvrdom koferu
 • Baterijako napajanje 4×1,5V AA
 • Širok izbor opcionih senzora
 • Dimenzije 120x65x30mm, 0,164kg
 • Garantni period 2 godine