• U zavisnosti od modela mogu posedovati LCD ekran ili bez njega
  • Opseg merenja vlažnosti od 5-95%Rh
  • Rezolucija prikaza 0,1%Rh
  • Aktivno napajanje 24V ac/dc ili pasivno 16-30Vdc u zavisnosti od modela
  • Analogni izlaz 0-10V ili 4-20mA u zavisnosti od modela
  • Izradjuju se kao ambijentalni, za montažu na ventilacione kanale ili sa eksternom sondom na kablu
  • USB mini DIN priključak za komunikaciju sa računarom
  • Opcioni LCC-S softver omogućava podešavanje podopsega kao i ofseta.
  • Radna temperatura okoline od -20C do +80C