• Mogućnost povezivanja više ModBus senzora u paraleli
  • SDI-12 Standard V1.3
  • Široke mogućnosti podešavanja
  • Prekidački naponski izlaz za napajanje sezora
  • Radni napon 6- 16V
  • Potrošnja od samo 7mA kada je konvertor aktivan
  • Potrošnja manja od 100µA u režimu mirovanja
  • DIN Rail kućište
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C