• SDI-12 Standard V1.3
 • Funkcija prenosa podataka
 • Funkcija automatskog prikupljanja podataka
 • Funkcija monitoringa
 • Funkcija SDI-12 testera
 • Brzina prenosa podataka : 19200 Baud-a
 • Jednostavno instaliranje drajvera
 • Napajanje preko USB porta
 • Obezbeđuje 12V,120mA za napajanje senzora
 • Eksterno napajanje u slučaju većih strujnih zahteva
 • Mini-USB-B konektor
 • Radna temperatura: -40°C do +85°C