• Tipovi signala CW (modulacija isključena), AM ( 1kHz,80%), PM (1Khz,50%), PM (217Mhz,12,5%)
  • Frekventni opseg od 10MHz do 1GHz
  • Pojačanje tipično 40dB
  • Maksimalna ulazna snaga +3dBm
  • Maksimalna izlazna snaga +37dBm (500mW)
  • Nivo šuma 9dB
  • Napajanje 110-240Vac, 20W
  • Ulaz/Izlaz 50Ohm SMA ženski konektor
  • Isporučuje se kablom 2X SMA(M)/N (M) 0,75m, 30dB/10W atenuatorom sa N(M) konektorima,napojnim mrežnim kablom i mernim protokolom.
  • Garantni period 1 godina