Set se sastoji od 4 RF sondi za blisko polje rezolucije 2 do 100mm i namenjen je za lokalizaciju izvora EMI smetnji kod uredjaja. Kompatibilan je za korišćenje uz sve modele Rigolovih analizatora spektra.Za potrebe provere EMI kompatibilnosti preporučuje se upotreba S1210 softvera posebno kreiranog za potrebe “pre-compilance” testova.Pomoću ovog softvera sa lakoćom možete izvršiti proveru vašeg uredjaja i pronaći izvor emisije elektromagnetnih smetnji.