Uređaj je dizajniran kao ekonomični izvor signala smetnji kod EMC testiranja imunosti elektronskih uređaja.kao ulazni signal se koristi signal sa traking generatora analizatora spektra. Sa svojim pojačanjem od +27dB ima mogućnost pojačanja ulaznog signala do 500mW snage.Koristi se kao izvor signala za antene, sonde bliskog polja
ili anehoičnih komora kod EMC testiranja na imunost.Testni signali mogu biti CW, 1kHz AM ili PM modulisani signali.Kod PM modulacije uređaj može generisati i signal 217Mhz/12,5% koji se koristi kao simulacija TDMA smetnji od strane mobilnih telefona.

  • Tipovi signala CW (modulacija isključena), AM ( 1kHz,80%), PM (1Khz,50%), PM (217Mhz,12,5%)
  • Frekventni opseg od 10MHz do 1,5GHz
  • Pojačanje tipično 40dB
  • Maksimalna ulazna snaga -8dBm
  • Maksimalna izlazna snaga +27dBm (500mW)
  • Nivo šuma 4dB
  • Napajanje 5V, 700mA preko mini USB/B konektora
  • Ulaz/Izlaz 50Ohm SMA ženski konektor
  • Isporučuje se kablom 2X SMA(M)/N (M) 0,75m, 20dB atenuatorom sa N(M) konektorima,USB kablom i mernim protokolom.
  • Garantni period 1 godina