• Eksterni senzor
 • Dva Moda rada: Puls-EHO ili EHO-EHO
 • Merni opseg od 3 do 30/60mm u EHO-EHO modu u zavisnosti od modela
 • Merni opseg od 0.65 do 600mm u Puls-EHO modu rada
 • Rezolucija očitavanja 0,01mm
 • Preciznost merenja 0,5% od maksimalne vrednosti±0,04mm
 • Brzina prostiranja zvuka 1000-9999m/s
 • Dva moda merenja:Pojedinačno merenje ili kontinualno 10merenja/s
 • Dva Moda rada: Puls-EHO ili EHO-EHO
 • Mogućnost izbora mernih jedinica mm ili inch.
 • Ugradjena pločica za samokalibraciju instrumenta
 • Interna memorija instrumenta 20 fajlova sa po 100 rezultata merenja
 • RS232 interfejs za povezivanje sa računarom
 • Opcioni softver za prenos i obradu podataka merenja
 • Isporučuje se u tvrdom koferu
 • Baterijako napajanje 2×1,5V AA
 • Širok izbor opcionih senzora
 • Dimenzije 74x32x150mm, 0,245kg
 • Garantni period 2 godine

 

SAUTER TN-EE model
Model: TN30-0.01EE TN60-0.01EE
Merni opseg (mm): 3-30/600mm 3-60/600
Senzor: 5MHz/F12mm 5MHz/F12mm