• LCD displej, 5 digita,5x20mm
  • Opseg merenja(kontaktno) 0-20000rpm
  • Opseg merenja(optički) 0-60000rpm
  • Rezolucija prikaza 0,1rpm
  • Merne jedinice rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
  • Maksimalna udaljenost za optičko merenje 40cm
  • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada od 20h
  • Kućište instrumenta izradjeno od kvalitetnog ABS-a
  • Isporučuje se u kompletu sa kalibracionom izjavom i torbicom za nošenje