• Ciljna grupa SDI-12 senzori
  • 8 x 12 Bit ADC kanala
  • 1 x 12 Bit DAC izlaz
  • Integrisan 12-bitni temperaturni senzor
  • Omogućava kalibraciju priključenog senzora
  • Referentni naponski ulaz
  • SDI – 12 Standard V1.3
  • Plug and Play
  • 3.3V,5V napajanje
  • Dimenzije : 19 mm x 18 mm SMT štampa
  • Radna temperatura: -40°C do +85°C