Uređaj je dizajniran kao ekonomični izvor signala smetnji kod EMC testiranja imunosti elektronskih uređaja.kao ulazni signal se koristi signal sa traking generatora analizatora spektra. Sa svojim pojačanjem od +22dB ima mogućnost pojačanja ulaznog signala do 150mW snage.Koristi se kao izvor signala za antene, sonde bliskog polja
ili anehoičnih komora kod EMC testiranja na imunost.Testni signali mogu biti CW, 1kHz AM ili PM modulisani signali.Kod PM modulacije uređaj može generisati i signal 217Mhz/12,5% koji se koristi kao simulacija TDMA smetnji od strane mobilnih telefona.

  • Tipovi signala CW (modulacija isključena), AM ( 1kHz,80%), PM (1Khz,50%), PM (217Mhz,12,5%)
  • Frekventni opseg od 40MHz do 3GHz
  • Pojačanje tipično 20dB
  • Maksimalna ulazna snaga +9dBm
  • Maksimalna izlazna snaga +22dBm (150mW)
  • Nivo šuma 3-4dB
  • Napajanje 5V, 235mA preko mini USB/B konektora
  • Ulaz/Izlaz 50Ohm SMA ženski konektor
  • Isporučuje se kablom SMA(M)/SMA(M) 0,25m, SMA(M)/N (M) 0,75m, adapterom SMA(Ž)/N(M), USB kablom i mernim protokolom.
  • Garantni period 1 godina