• Poseduje dvo-kolorni LED displej 4x13mm
  • Maksimalni korisnički definisana vrednost od -999 do 9999 sa programibilnom decimalnom tačkom
  • Galvanski izolovan u odnosu na napajanje
  • Naponski izlaz 24V/100mA za napajanje eksternih transmitera
  • Zaštita pristupa preko lozinke
  • RS485/Modbus RTU komunikacioni interfejs
  • Napajanje uređaja 24V ac/dc ili 85 ÷ 260V AC/DC (definisano prilikom porudzbine)
  • Dimenzije 72x36x97mm