• Grafički LCD displej 128×64 tačaka sa pozadinskim osvetljenjem
 • 1,4 ili 8 merna ulaza za merenje:

Struje (0/4-20mA),
Napona(0-5V. 1-5V, 0-10V ili 2-10V)
RTD (Pt100,Pt500,PT1000)
TC (K,S,J,T,N,R,B ili E tipa)

 • 2 Relejna izlaza 1A/30Vdc
 • 24Vdc/200mA izlaz za napajanje senzora (samo modeli sa merenjem procesnih strujnih signala)
 • 8MB Interne memorije sa mogućnošću memorisanja do 2 miliona vrednosti)
 • RS485 RTU ModBus komunikacija galvanski odvojena
 • 2 relejna izlaza
 • USB Host port
 • Besplatan softver za konfigurisanje i snimanje
 • Kućište IP65 za montažu na zid
 • Opseg radne temperature od 0°C do +50°C (opciono -20°C do +50°C)
 • Dimenzije 166x189x103mm