• 4,5″ LCD ekran sa grafičkim korisničkim interfejsom
 • Veliki izbor mernih i upravljačkih modula:
 • Merenje temperature (TC, RTD, Termistors)
 • Multipliciranje signala
 • Relejni moduli
 • Analogno/digitalne konvertori(DAC)
 • Digitalni ulazno/izlazni signali (DIO)
 • Brojanje i sabiranje (TOT)
 • Multifunkcijske kartice (Digitalni IO, TOT, DAC)
 • Mogućnost rada bez pokretanja putem računara
 • Podešavanje intervala skeniranja
 • Memorisanje do 100,000 očitanih vrednosti
 • Opcioni 6 1/2 digita digitalni TRMS multimetar
 • Matematičke funkcije: AVG, MAX, MIN, SDEV
 • Softver za upravljanje putem računara ili preko WEB-a
 • VISA ili IVI drajveri
 • Standardne SCPI komande
 • USB Device/Host, GPIB, LAN(LXI-C), RS232 komunikacija
 • Opseg radne temperature od -40°C do +70°C
 • Dimenzije 159x239x373mm,oko 5,7 kg