• Troredni LCD displej sa 4 digita po redu + simboli
  • Prikaz pojedinačnih ili zbirnih parametara struje, napona,frekvencije, aktivne/reaktivne/prividne i faktora snage, trenutne i ukupne potrošnje, harmonika itd…
  • Modeli sa napajanjem preko mreže 180-285Vac, 50/60Hz ili preko externog napajanja 85-265Vac, 50/60Hz
  • Pasivni Optičko izolovani digitalni izlaz 250V ac/dc, 100mA kod samonajajajučih modela ili 27Vdc/27mA kod modela sa ekternim napajanjem
  • Komunikacioni interfejs RS485 optički izolovan, ModBus RTU/ASCII
  • Opseg radne temperature ambijenta od -25C do +55C, do 80%Rh
  • IP51 zaštita prednjeg panela i IP20 zadnjeg panela sa priključcima
  • Dimenzije 72x90x65mm, 0,436kg

 

SNA-L70 MODELI
Model: SNA-L70-111 SNA-L70-211 SNA-L70-511
Ulaz: CT ulaz 6A 80A RGW coil 500A/4kA/20kA