• Svetao i jasan digitalni ekran
 • Tri merna opsega za merenje vlage na papiru, baliranom otpadu ili za indikaciju vlage na drugim materijalima:
 • Opseg merenja vlage na papiru: 5,3%-23%
 • Opseg merenja vlage na baliranom-otpadnom papiru 8%-40%
 • Pun merni opseg za merenje vlage na ostalim proizvodima 0 – 100%
 • Integrisani kontaktni pinovi montirani na vrh merača omogućavaju prodor 7,93mm
 • Širok izbor opcionih elektroda
 • Zvučni alarm u slučaju izlaska iz definisanih mernih vrednosti za merenje vlage
 • Auto-shut off tajmer koji obezbeđuje duže trajanje baterije
 • Čuva do 1400 očitavanja sa datumom i vremenom
 • Opcioni softver vam omogućava da preuzmete očitavanja na računar i generišete Excel izveštaje.
 • Dimenzije: 220x857x444mm/312g
 • Robusna konstrukcija osigurava godine pouzdane upotrebe.
 • Čvrsta plastična torba za nošenje
 • 9V baterija
 • Garancija 12 meseci