• LCD displej 160×120 piksela, 58x76mm sa pozadinskim osvetljenjem
 • Prikaz do 6 merenih veličina od kojih 3 istovremeno
 • Izmenjive merne sonde i merni moduli
 • Opcioni M4TC modul sa 4 termopar ulaza za merenje temperature u rasponu od -200°C do +1760°C (u zavisnosti od sonde)
 • Opcioni MCC modul za merenje atmosverskog pritiska i temperature (800hPa do 1100hPa/0 do +50°C)
 • Opciona sonda za merenje osvetljaja 0 do 150000Lx
 • Širok izbor izmenjivih žičnih ili wireless sondi za merenje temperature, koncentracije CO, Co2, vlažnosti, temperature, brzine vazduha, osvetljaja
 • Kalkulacija WBGT indeksa
 • Funkcija prikaza maksimalnih i minimalnih izmerenih vrednosti u intervalu merenja
 • HOLD funkcija
 • Funkcija automatskog gašenja instrumenta kada se ne koristi podesiva u intervalu od 15 do 120 minuta
 • Instrument poseduje 2xmini-DIN konektora za priključenje SMART-2014 sondi uz automatsko prepoznavanje istih
 • USB port za punjenje baterije ili povezivanje sa računarom
 • Opcioni DATALOGGER softver za prenos podataka na računar, njihovo memorisanje i analizu
 • Opcioni Infracrveni printer za štampanje rezultata merenja
 • Napajanje preko punjive baterije sa autonomijom rada od oko 57h
 • Interna memorija sa kapacitetom memorisanja do 1000 setovanja i 20000 mernih tačaka
 • Kućište instrumenta izradjeno od visoko-kvalitetnog ABS-a sa gumenom zaštitom u IP54 zaštiti
 • Isporučuje se u kompletu sa transportnom torbom, USB punjačem i kalibracionim sertifikatom proizvodjača
 • Dimenzije instrumenta 104x204x63mm, težina 485gr.