• CD displej, 5 digita,5x20mm
  • Opseg merenja temperature od -20°C do +70°C
  • Tačnost merenja temperature ±0,4%+0,3°C
  • Opseg merenja vlažnosti od 5 do95%RH
  • Tačnost merenja vlažnosti ±1,8%RH@15-25°C
  • Rezolucija prikaza 0,1°C/0,1%RH
  • Baterijsko napajanje sa autonomijom od 200h
  • Kućište instrumenta izradjeno od kvalitetnog ABS-a
  • Isporučuje se sa kalibracionom izjavom i torbicom za nošenje