• Test neprekidnosti zaštitnog provodnika (200mA)
 • Test otpora izolacije 250/500/100V DC
 • Merenje DC napona 1000V
 • Merenje DC struje
 • Prikaz vrednosti solarnog zračenja (W/m2) preko referentne ćelije
 • Merenje temperature modula i okoline sa PT1000 sondom
 • Opciono merenje iradijacije i temperature preko RF konekcije (solar-02)
 • Snimanje parametra na DC straniFN sistema sa promenjivim intervalom uzorkovanja
 • OK/NO prikaz rezultata testa
 • Interna baza karakteristika za 30 tipova solarnih panela
 • Interna memorija za čuvanje podataka
 • Optički USB interfejs za konekciju sa računarom
 • Prikaz “HELP” menija na displeju

Standardna oprema:

 • KITGSC4 : Set od 4 merna kabla i krokodil priklučaka
 • KITPCMC3 : Set od 2 provodnika za MC3 konektore
 • KITPCMC4 : Set od 2 provodnika za MC4 konektore
 • HT4004 : Strujna klešta za merenje DC struje do 100A
 • TOPVIEW2006 : Windows softver + optički USB kabal C2006
 • BORSA2051 : Torba za nošenje
 • Uputstvo za upotrebu na CD-u
 • ISO9000 kalibracioni sertifikat

Opciona oprema:

 • SOLAR-02 : RF jedinica za merenje iradijacije i temperature
 • HT304N : Referentna ćelija za merenje iradijacije
 • PT300N : Temperaturna PT1000 sonda za merenje temperature panela
 • M304 : Mehanički inklinometar
 • SP-0400 : Set za nošenje instrumenta oko vrata