• LCD displej 128x128piksela sa osvetljenjem
 • Merenje TrueRMS AC/DC napona
 • Merenje TrueRMS AC/DC struje
 • Merenje jednosmerne snage
 • Merenje naizmenične aktivne snage sistema
 • Numerički ili grafički prikaz I-U karakterististika jednog ili više solarnih panela
 • Merenje solarne iradijacije preko referentne ćelije HT304
 • PT1000 merenje temperature modula i okoline -20 do 100°C
 • Merenje frekvencije 42,5 do 63 Hz
 • Automatska sinhronizacija sa daljinskim modulom za očitavanje temperature i iradijacije SOLAR-02
 • Podesivo vreme uzorkovanja 5s-60min
 • Interna memorija 256Kb
 • Optički USB interfejs za povezivanje sa računarom
 • Baterijsko i solarno napajanje instrumenta

Isporučuje se u kompletu sa:

 • SOLAR-02 RF daljinskom jedinicom za merenje solarne iradijacije
 • KITGSC4 Set od 4x kabla sa banana konektorima + 4x aligator hvataljke
 • KITPVMC3 Set adaptera za MC3 konektore
 • KITPVMC4 Set adaptera za MC4 konektore
 • HT4005K Strujna klešta 200A/1V AC
 • HT4004N Strujna klešta 10-100A/1V DC
 • HT304: Referetna ćelija za merenje solarne iradijacije
 • PT300N PT1000 sonda za merenje temperature čelija i okolina
 • M304 Mehanički Inklinometar
 • TOPVIEW2006 Softver za analizu podataka i USB kablom za povezivanje sa računarom
 • BORSA2051 Kofer za nošenje
 • Sertifikat o kalibraciji ISO9000

Opcioni pribor:

 • MPP300 Dodatak za testiranje MPPT-a
 • HT4004P DC strujna klješta 0-10, 0-100A, otvor klampa 30mm
 • HT96U AC strujna klešta 1-100-1000A/1VAC
 • HT97U AC strujna klešta 10-100-1000A/1VAC
 • HT98U AC/DC strujna klešta 1000 A AC/DC
 • HTFLEX33D Fleksibilni klamp AC 3000A, diametar 174mm
 • HTFLEX35 Fleksibilni klamp AC 3000A, diametar 274mm
 • KITPVEXT25M Set 2x banana kabla 4mm, 25m dužine
 • SP-0400 Kit za kačenje instrumenta
 • 606-IECN Magnet za vešanje