• Kompatibilan sa EN12830norm standardom (transport i čuvanje zamrznutih namirnica)
 • Varijante sa i bez LCD displeja (45×28,5mm)
 • Akvizicija do 5 merna parametra istovremeno
 • Memorija 20.000 izmerenih vrednosti
 • Brzi prenos podataka 1000 vrednosti u sekundi
 • Interni NTC senzor za merenje temperature -40 to +70 °C
 • 4 ulaza za eksterne merne sonde
 • Širok izbor eksternin NTC mernih sondi -40 to +120 °C
 • Podesivo vreme uzorkovanja od 1s do 24h
 • Opciono snimanje struje 0/4-20 mA
 • Opciono snimanje struje preko strujnih klešta 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A
 • Opcino snimanje naponskih vrednosti 0-10 V
 • Opcioni KILOG softver za obradu podataka i kreiranje izveštaja
 • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
 • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
 • Opcioni prenosni printer za štampanje rezultata merenja
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS Kućište u IP65 zaštiti
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada od 5 godina
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem