• LCD displej 26.5×22.5mm
 • Interni NTC senzor
 • Opseg merenja temperature od -40°C do +70°C
 • Rezolucija prikaza 0.1°C/0.1°F
 • Podesivo vreme uzorkovanja u intervalima od 1min. do 24h
 • Memorija do 16000 merenja
 • Konfigurabilni alarm u dve vrednosti
 • Vremenski isprogramirana Start/Stop funkcija (datum i vreme)
 • Micro USB konektor za konekciju sa računarom
 • Besplatan softver za konfigurisanje i očitavanje
 • Opcioni softver omogućava konfigurisanje, čuvanje i procesuiranje merenja
 • Baterijsko napajanje 2xCR2032 omogućava rad uredjaja u trajanju i do 365 dana
 • Kućište izradjeno od kvalitetnog ABS-a u IP40 zaštiti