• Varijante sa i bez displeja (45x17mm)
 • Akvizicija do 3 merna parametra istovremeno
 • 5 modova snimanja ( u vremenskim intervalima, Min, Max, AVG, Monitoring)
 • Varijanta sa i bez eksternog ulaza za merne sonde
 • Temperaturni opseg merenja -40 to +70 °C
 • NTC interni senzor za merenje temperature -40 to +70 °C
 • Mogućnost snimanja struje 0/4-20 mA
 • Mogućnost snimanja struje preko strujnih klešta 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A
 • Mogućnost snimanja napona 0-10V
 • Memorija do 16000 merenja
 • Baterijsko napajanje sa autonomijom rada do 5 godina
 • Podesivo vreme uzorkovanja od 1s do 24h
 • Opcioni KILOG softver za obradu podataka i kreiranje izveštaja
 • Opcioni KILOG-CFR sigurnosni softver za kreiranje izveštaja (bez mogućnosti izmene podataka)
 • Opcioni KNT DATA COLLECTOR omogućava skupljanje podataka sa jednog ili više Dataloggera sa mogućnošću memorisanja do 500,000 podataka
 • Opcioni prenosni printer za štampanje rezultata merenja
 • Opcioni kalibracioni sertifikat
 • ABS kućište u IP40 zaštiti
 • Isporučuje se u kompletu sa magnetnim nosačem